VHTO: Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT  |  bekijk de online versie  |  afmelden
Nieuwsbrief nummer 66, januari 2016
VhTo
 
 
     

Beste lezer,

Het lijkt alsof wereldwijd de hartenkreten van Tech Bedrijven om meer meisjes en vrouwen voor hun sector te interesseren hand in hand gaan met berichten over vooroordelen over de hersenen, de prestaties en de vaardigheden van vrouwen als het gaat om bètawetenschap en technologie. 67% van de Europeanen gelooft er niet in dat vrouwen bètawetenschappers kunnen zijn (L’Oréal). Natuurkundedocenten blijken jongens en meisjes ongelijk te beoordelen, en de OECD constateert dat ouders bij gelijke prestaties eerder van hun zoon verwachten dat hij een STEM-beroep zal gaan uitoefenen dan van hun dochter (zie items in deze nieuwsbrief).

 
Geen wonder dat in (Westerse) maatschappijen, die zich blijkbaar nog steeds een ‘gender gap’ op de arbeidsmarkt kunnen veroorloven, het zelfvertrouwen van mannen huizenhoog kan zijn terwijl de op papier zeker zo competente vrouwen worstelen met een laag zelfbeeld. Allemaal culturele bias en stereotypering! Andere verklaringen voor de verschillen in participatie van mannen en vrouwen in STEM lijken er niet te zijn. Sekseverschillen liggen niet vast in het brein, zoals ook wetenschapper Daphne Joel opnieuw constateert. We weten gelukkig hoe we deze stereotypering kunnen doorbreken, meisjes kunnen empoweren, en hen in contact kunnen brengen met krachtige voorbeeldvrouwen. VHTO gaat in elk geval deze (culturele) uitdagingen niet uit de weg!
 
Cocky Booij, directeur VHTO

Onderwijs
Bijeenkomst Coding for Girls
Op 27 januari, van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert Codestarter i.s.m VHTO de bijeenkomst ‘Coding for Girls’ in Nemo. Een bijeenkomst voor m.n. naschoolse/buitenschoolse organisaties over meisjes, programmeren en stereotyperingen met best practices en internationale gastsprekers. Met volop mogelijkheid om al ‘scrummend’ bestaande activiteiten voor meisjes te delen en ideeën op te doen voor (gezamenlijke) nieuwe activiteiten!
Lees Meer
SAVE THE DATE
Op 8 maart (internationale vrouwendag) vindt er een speciale editie van Techniekpact on Tour plaats in Rotterdam! Een interactief landelijk evenement waar de vraag centraal staat hoe de instroom en succesvolle uitstroom van meisjes in de techniekopleidingen van het vmbo en mbo bevorderd kan worden. Met o.a. docente van het jaar Rachel Baan en aanjager Techniekpact Doekle Terpstra. Wees welkom!

LEES MEER
 
DigiVita Aanbod
Vanuit DigiVita organiseert VHTO verschillende activiteiten voor meisjes en docenten. Naast een nieuwe ronde Code Events voor meisjes, starten nu ook weer de activiteiten in het basis- en voortgezet onderwijs. Informaticadocenten kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van het gratis aanbod  aan gastlessen, speeddates en workshadowing. Ook zoekt VHTO nog meer vrouwelijke ICT-professionals, studentes en CIO’s die zich in willen zetten voor DigiVita!
Lees meer
Nomineer uw vrouwelijke ICT-student!
Ambitieuze, talentvolle ICT-studenten en stagiairs (mbo/hbo) kunnen door hun docenten, mentoren of stagebegeleiders genomineerd worden voor een CA-ICT Award in de vorm van een studiebeurs (2.500 euro). Onderscheiden uw studenten zich buitengewoon, combineren zij hun mbo-studie met een baan, of gaan ze doorstromen naar een hoger niveau? Nomineer ze dan in één van de 4 categorieën!
Lees meer
 
MEGA(DOJO)
Zeker ook voor meisjes (tussen 7 en 12 jaar) organiseert Ziggo op 17 februari 2016 een Mega grote CoderDojo om 1024 kinderen gratis te leren programmeren in de Ziggo Dome! Meisjes kunnen zich individueel aanmelden, maar ook met de hele klas (inclusief de juf of meester). Meld je hier aan!
Lees meer
Hou
Symposium 'Gender, Power & Politics'
Op 12 februari 2016 organiseert DEWIS het Delft Women in Science-symposium ‘Gender, Power & Politics’. Spinozaprijswinnares Professor Naomi Ellemers (UU) en Professor Paul Walton (York University) zullen hun expertise over dit onderwerp delen. 
Lees meer
 
Arbeidsmarkt
Girlsday 2016
Laat jonge meisjes (10-15 jaar) kennismaken met bèta, techniek en ICT in de dagelijkse beroepspraktijk in uw bedrijf! Doe mee met Girlsday 2016 en open op 14 april 2016 uw deuren. Bedrijven kunnen zich online aanmelden. Ook voor de meisjes en klassen in het primair- en voortgezet onderwijs zijn de aanmeldingen geopend.

Lees meer
Patricia Lago
Patricia Lago is per 1 januari 2016 benoemd tot hoogleraar ‘Software and Services’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Patricia bekleedt aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen de Fenna Diemer-Lindeboom Leerstoel; een leerstoel voor vrouwelijk toptalent. De leerstoel is vernoemd naar de in 2004 overleden Fenna Diemer-Lindeboom, die een voorvechtster was van vrouwenbelangen.
Lees meer
 
Cijfers en Onderzoek
Education at a Glance 2015
Education at a Glance 2015 (OECD) is uit: vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in wiskunde, natuurwetenschappen en informatica, terwijl het aandeel van vrouwen in het hoger onderwijs groter is dan dat van mannen. VHTO deelt de gender- en STEM gerelateerde onderzoeksresultaten graag met u.Lees meer
Where are the Women in Science?
Unesco heeft een prachtige serie infographics m.b.t. de Gender Gap in Science samengesteld die inzichtelijk maken waar in de wereld de meeste progressie wordt gemaakt in het dichten van deze kloof. Wereldwijd is de participatie van vrouwen in Research & Development laag (gemiddeld 28%) met een klein aantal landen die positief uitschieten. In het onderwijs is deze kloof 4% kleiner dan 10 jaar geleden (zie Global Gender Report).
Lees meer
 
(Onbewuste) vooroordelen
Natuurkundedocenten geven lagere proefwerkcijfers als ze denken dat de leerling een meisje is! Dit blijkt uit een groter onderzoek onder natuurkundedocenten in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Het enige hoopvolle in dit onderzoek is dat deze bias of stereotypering afneemt als de docenten meer leservaring hebben.
Lees meer
Onderscheid mannen- en vrouwenbrein klopt niet
Elk brein is een mozaïek van kenmerken die in meerdere of mindere mate vrouwelijk of mannelijk zijn. Sekseverschillen liggen niet vast in het brein; de verschillen tussen individuen zijn juist enorm. Dit constateert de Israëlische neuro- en gedragswetenschapper Daphna Joel.
Lees meer
 
Video's
Mannen meer zelfvertrouwen dan vrouwen
Wereldwijd hebben mannen meer zelfvertrouwen dan vrouwen, blijkt uit een grootschalig onderzoek in 48 landen onder een miljoen mensen. Opvallend is dat het sekseverschil het grootst is in Westerse geïndustrialiseerde landen! De onderzoekers zien weliswaar overeenkomsten in de ontwikkeling van het zelfbeeld vanaf de pubertijd in de diverse landen, maar opvallend is dat in welvarende landen met juist grotere gender-gelijkheid het verschil in zelfvertrouwen tussen mannen en vrouwen ook groter is!

Lees meer
Conferentie Gender & STEM
Van 21 tot 23 juli 2016 zal in Newcastle upon Tyne in Engeland de 3e internationale interdisciplinaire conferentie van het Network Gender & STEM plaatsvinden. Tijdens de conferentie in Newcastle is het bevorderen van deelname van meisjes in STEM en die van vrouwen in STEM-innovaties het belangrijkste thema, waarbij gezocht wordt naar de aansluiting van onderzoek, beleid en praktijk. Doel van de conferentie is ook om interdisciplinaire samenwerking van onderzoekers die de bezorgdheid over de ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM delen, te versterken.

Lees meer
 
Project Prep Awards
Project Prep organiseerde op 13 december in Amsterdam haar eerste jaarlijkse award-gala om jonge meiden enthousiast te maken voor technologie. Bekijk hier de video van de Awards en de getalenteerde winnaressen.
BEKIJK VIDEO
Software Engineer in Silicon Valley
Tracy Chou is Software Engineer, en vertelt hoe gender, zelfvertrouwen, beroepsbeelden en ouderbetrokkenheid haar stuurden in studie- en beroepskeuze.
BEKIJK VIDEO
 
Agenda
jan
20
Start Pilot 'Training Gender, W&T en programmeren'
Locatie: Voorburg
Leerkrachten maken kennis met verschillende programmeermogelijkheden. Ook wordt aandacht besteed aan W&T- en programmeeronderwijs aantrekkelijk maken voor jongens én meisjes. Mail ons voor meer informatie.
jan
27
Bijeenkomst Coding for Girls
Locatie: Amsterdam
Bijeenkomst voor m.n. naschoolse/buitenschoolse organisaties over meisjes, programmeren en stereotyperingen met best practices en internationale gastsprekers. Lees meer
feb
12
Symposium 'Gender, Power & Politics'
Locatie: Delft
DEWIS organiseert het Delft Women in Science-symposium ‘Gender, Power & Politics’. Lees meer 
feb
17
MegaDojo
Locatie: Amsterdam
Kinderen tussen de 7 en 12 jaar maken gratis kennis met programmeren tijdens deze grote CoderDojo. Lees meer 
mrt
5
Programmeerworkshop Django Girls
Locatie: Den Haag
Interesse in leren programmeren? Op 5 maart kunnen meisjes en vrouwen deelnemen aan een gratis programmeer-workshop van Django Girls in Den Haag. Lees meer 
mrt
8
Techniekpact on Tour
Locatie: Rotterdam
Landelijk evenement waar de vraag centraal staat hoe instroom en succesvolle uitstroom van meisjes in de techniekopleidingen van het vmbo en mbo bevorderd kan worden. Lees meer
mrt
8
Internationale Vrouwendag
Locatie: Wereldwijd
apr
14
Girlsday 2016
Locatie: Landelijk
Aanmelden en meer informatie op www.girlsday.nl
apr
25-26
Conferentie Women in Computing
Locatie: Brussel
Op 25 en 26 april vindt in Brussel de eerste European Celebration of Women in Computing plaats. Lees meer

Fotografie: Liesbeth Dingemans
 
Contact VHTO
E-mail opties
Volg VHTO
  Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube   Rss
© 2016 VHTO. Alle rechten voorbehouden.
u ontvangt dit bericht op: