MEER MEISJES EN VROUWEN IN BÈTA, TECHNIEK EN ICT  |  bekijk de online versie  |  afmelden
Nieuwsbrief nummer 69, juni 2016
VhTo
 
       
Beste lezer,

Mooie aantallen! 10.378 meisjes hebben meegedaan aan Girlsday 2016! Het aantal kan zeker komend jaar nog verder worden opgeschaald, want de interesse bij meisjes om zich ook op bèta, techniek en ICT te willen oriënteren is groeiend. Zo hebben in 2015 zo’n 27.000 meisjes (en evenveel jongens) in het basisonderwijs en 18.566 meisjes uit het voortgezet onderwijs deelgenomen aan VHTO-voorlichtingsactiviteiten met rolmodellen op keuzemomenten (gastlessen, speeddates, workshadowing, keuzeversterkingstrajecten). Het effect van alle voorlichtingsactiviteiten is op havo en vwo zichtbaar in de toegenomen keuze van meisjes voor N-profielen en, nog in mindere mate, in de instroom in bèta/technische vervolgopleidingen. Ook in het vmbo zien we een toename, maar veel geringer nog.
De klus is nog niet geklaard! Gelukkig is ook in het nieuwe Techniekpact 2016-2020 geconstateerd dat de urgentie van de inspanningen onveranderd groot blijft en winst valt te behalen in het aandeel meisjes. De toename en het vasthouden van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat voor een bètatechnisch profiel kiest en gerichte inzet van loopbaanoriëntatie en –begeleiding van meisjes is een van de centrale doelen van dit Techniekpact. Het voortzetten van de gehanteerde integrale ‘meisjesaanpak’, in combinatie met diverse landsdeelinitiatieven, zal dus de komende jaren nog hoog op de kabinetsagenda moeten blijven staan!

Cocky Booij, Directeur VHTO
 
Gender op de pabo's
Op maandag 30 mei 2016 vond de derde bijeenkomst Gender op de pabo’s van dit schooljaar plaats. In deze bijeenkomsten werken VHTO en gender- en W&T-contactpersonen van verschillende pabo’s samen aan de aanscherping en de implementatie van pabo-genderbeleid en de inbedding van gendertopics in het curriculum. 
Pabo-studenten worden getraind in genderbewust lesgeven en krijgen kennis van relevante gendertopics. In 2016 verzorgt VHTO deze training voor pabo-studenten van acht verschillende pabo’s.

Ook deelnemen? 
Lees meer
Girlsday 2017 op donderdag 13 april!
We kijken met veel plezier terug op een succesvolle Girlsday 2016. Alle techniekpact-landsdelen waren goed vertegenwoordigd. Naast de organisaties die al jaren mee doen, zijn er ook veel nieuwe activiteiten door het land georganiseerd. Girlsday 2016 is door veel landelijke en regionale pers opgepakt. Het NOS Jeugdjournaal heeft verslag gedaan van de kick-off bij de ANWB in Den Haag  en Neelie Kroes heeft een inspirerende blog geschreven over het belang van meisjes in bèta, techniek en ICT
Foto’s van de deelnemende bedrijven en de video van de kick-off zijn te bekijken op de website.
Lees meer
 
Pamflet: ‘Meer meisjes in mbo-techniek’ 
Tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact hebben Christien de Graaff (Alfa College) en Andrea Kaim (Zadkine/Albeda) aan minister Bussemaker het pamflet ‘Meer meisjes in mbo-techniek’ aangeboden. Het pamflet is opgesteld door acht managers van technische mbo-opleidingen. Belangrijkste doelstelling is de participatie van vrouwelijke studenten in het technisch mbo te verhogen. Het pamflet roept op tot duurzame interventies voor instroom en behoud van vrouwen in mbo-techniek. VHTO en MBO-Raad zij betrokken bij dit traject.
Lees meer
Gender & STEM conferentie
Van 21 tot 23 Juli 2016 zal de derde conferentie van het international network Gender & STEM plaatsvinden op Newcastle University in Newcastle upon Tyne. Er zijn voor deze conferentie meer dan 60 voorstellen voor presentaties ingestuurd vanuit diverse werelddelen.
Onder de keynotes onder andere: Professor Jay Mitra (Essex University), professor Sue Rosser (o.a. Stanford University), Dr. Patricia Farah (Clare College, Cambridge) en Birgit Spinath (Heidelberg University).

Aanmelden kan tot 21 juni.
Lees meer
 
Workshadowing in ICT
Meisjes uit de bovenbouw van havo of vwo mogen een dag meelopen met een vrouwelijke ICT-professional op haar werk.  Dit VHTO-aanbod in het kader van DigiVita is bedoeld voor meisjes die het keuzevak Informatica volgen en/of zich oriënteren op een toekomst in de ICT. Meisjes kunnen belangstelling & motivatie kenbaar maken via digivita@vhto.nl
 
DigiVita Code Event op Campus Party
Op zaterdag 28 mei was het gezellig druk tijdens Campus Party in Utrecht. Waar de andere dagen de Jaarbeurs overladen was met volwassen Campuseros uit verschillende landen, voerden op de Girls in Tech en Family Day kinderen en vooral meisjes de boventoon. VHTO organiseerde tijdens deze dag het DigiVita Code Event waar meisjes van 5 tot 18 jaar samen met informatica studentes en professionals leerden programmeren.

Of je nu beginner was of al meerdere programmeertalen kende dat maakte niet uit, er was voor alle meisjes wat wils...lees verder
Lees meer
Veel reacties op de Hello Ruby prijsvraag
Wat leuk om te lezen dat zo veel mensen een Ruby (willen) zijn of op school een klas vol Ruby’s hebben. Een aantal mooie quotes uit de inzendingen:
‘Eind dit schooljaar wil ik de eerste programmeerstapjes gaan zetten met de kleuters!’
‘Ik ben nog maar 18 jaar en moet nog veel leren, ik heb net op tijd ontdekt dat informatica echt een vak was en dit heeft mijn leven zo veel beter gemaakt.’
‘Vooral meisjes wil ik graag betrekken omdat ik zie dat veel meisjes al een soort “complex” hebben van het niet goed zijn met computers of techniek. ONZIN!’

Het gesigneerde Hello Ruby-boek wordt opgestuurd naar de winnaars.
 
Internationaal
Vooraankondiging: The Internet of Women
Eind juni verschijnt het boek ‘The internet of women’ uitgegeven door River Publishers en samengesteld door onder andere Cisco en het ‘New York Institute of Technology’. Het boek biedt een positieve kijk op het dichten van de gender-gap. VHTO heeft op verzoek van de uitgever geadviseerd over de inhoud.
Lees meer
Mind the GAP
VHTO werkt samen aan het project Mind the GAP met partners uit Spanje en Engeland om meer meisjes te werven voor bèta/technische mbo-opleidingen. Lees hier het rapport dat is opgesteld voor beleidsmakers.
 
Voorkeur vrouwen voor kleinere competitiegroepen
Dat competitie een rol speelt in de voorkeuren van mannen en vrouwen voor bepaalde vakgebieden, wisten we al (o.a. Niederle & Vesterlund, 2011), maar dat het eerder gaat om de omvang van de competitie dan de competitie op zich, is nieuw. Volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Michigan (Hanek et al., 2016) zou de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde domeinen (gedeeltelijk) voortkomen uit hun voorkeur voor competitie in kleinere groepen. Het onderzoek is geïnspireerd door de thema’s die in het boek ‘Lean in’ van Facebook COO Sheryl Sandberg worden besproken...lees verder
Lees meer
 
 
Op het web
Emoji's met echte beroepen
Omdat niet elke meisje flamingodanseres wil worden heeft Google een voorstel gedaan om nieuwe emoji’s te ontwikkelen. Deze emoji’s laten zien dat vrouwen alles kunnen worden van wetenschapper tot onderzoeker.
Onmogelijke robots voor allerdaagse taken
De Zweedse Simone Giertz, beter bekend als “the Queen of Shitty Robots”, laat in haar filmpjes zien dat robotica ook handig is om allerdaagse taken te versimpelen, bijvoorbeeld als je ’s morgens niet wakker kunt worden. 
 
Why can't girls code
Het vooroordeel dat meisjes niet kunnen programmeren bestaat helaas nog steeds. Om dit vooroordeel op de hak te nemen heeft de organisatie Girls Who Code een video gelanceerd, waarin meisjes en vrouwen aangeven waarom ze niet zouden kunnen programmeren. Bekijk de video hier
 
Agenda
JUL
2
Codestarter
Locatie: Amsterdam
Op 2 juli vindt voor de tweede keer het Codestarter event plaats. Op deze dag ervaar je in NEMO Science Museum hoe spannend en uitdagend programmeren is. VHTO geeft ook een workshop! Aanmelden kan via deze link.
jul
21-23
Conferentie Gender & STEM
Locatie: Newcastle upon Tyne, Engeland
Van 21 tot 23 juli 2016 zal 3e internationale interdisciplinaire conferentie van het Network Gender & STEM plaatsvinden. lees verder
 
Contact VHTO
E-mail opties
Volg VHTO
  Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube   Rss
© 2016 VHTO. Alle rechten voorbehouden.
u ontvangt dit bericht op: