MEER MEISJES EN VROUWEN IN BÈTA, TECHNIEK EN ICT  |  bekijk de online versie  
Nieuwsbrief nummer 73, november 2016
VhTo
 
       
Beste lezer,

Is de aandacht voor de ‘gender-balans’ in bèta, techniek en ICT weer aan het inzakken?
Niet bij de internationale grote IT-bedrijven. Daar realiseert men zich terdege dat er geïnvesteerd moet worden in het enthousiasmeren van vooral ook meisjes voor Tech, omdat mannen én vrouwen de innovaties van de toekomst moeten vormgeven. Investeren betekent daar ook echt: investeren!

Ook niet in ons geactualiseerde Nationaal Techniekpact 2020, want daar staat de aandacht voor meisjes bij de doorstroom naar mbo en hbo als eerste van de vijf gemeenschappelijke uitdagingen voor de toekomst nadrukkelijk genoemd! We hebben goede hoop dat, als het gaat om investeren, de mbo-scholen en het Ministerie van OCW die uitdaging ook aan zullen gaan.
Maar hoe moet het nu met die gebrekkige doorstroom van al die vrouwelijke talenten in de N-profielen op havo en vwo? We hebben allemaal zo ons best gedaan om veel meer meisjes bèta/technische profielen te laten kiezen! Dat deel van de ‘leaky pipeline’ is nu aardig gedicht, maar dit gaat onze bèta/technische arbeidsmarkt nog niet zoveel winst opleveren, vrezen we! De ‘weglek’ start alweer bij de doorstroom van deze meisjes naar de bèta en technische vervolgopleidingen van hogescholen en universiteiten. Dit heeft ook de komende jaren gerichte aansturing nodig; en omdat voor niets de zon opgaat, ook structurele investering! Vanuit de regio’s, maar zeker ook vanuit de overheid.

Op 8 december zal over de ambities van het Nationaal Techniekpact 2020 een algemeen overleg in de Tweede Kamer plaatsvinden. We hopen dat ministers Kamp en Bussemaker de publiek-private-samenwerking ook vanuit hun kant serieus nemen als het over ‘gender-balans’ gaat.

Cocky Booij, directeur VHTO
 
Challenges for Girls
De Smart City Challenges for Girls gaan van start in Groningen, Utrecht, Amsterdam en Delft en later in Zwolle. Studentes en vo-meisjes uit de vijf steden hebben bij de kick-off op 26 oktober ‘City-Teams’ geformeerd om in de verschillende steden de Challenges voor de basisschoolmeisjes voor te bereiden, ondersteund door Eurofiber-adviseurs en vertegenwoordigers van de gemeenten! 


Bekijk hier de foto's van de kick-off. 
Lees meer
 
DigiVita Code Events
Na twee geslaagde DigiVita (Creative) Code Events in samenwerking met de Vrije Universiteit  en Hogeschool Windesheim (bekijk de foto’s hier) organiseert VHTO op zaterdag 19 november alweer het laatste Code Event van 2016 samen met de Hogeschool Rotterdam.  Deze keer voor meisjes van 8 tot 13 jaar! Onder leiding van vrouwelijke ICT-studenten en professionals mogen de meisjes aan verschillende (programmeer)workshops deelnemen. Er zijn nog een paar plekken!
aanmelden
 
 
VHTO genomineerd voor GEM-TECH Awards
VHTO is genomineerd in de categroie: Promote Women in the Technology Sector. Onder andere door Girlsday en de verschillende DigiVita-activiteiten waaronder het Zomerkamp worden uitgelicht door de jury. Op 15 november worden de winnaars bekend gemaakt. De organisatie heeft een video gemaakt waarin alle genomineerden worden gepresenteerd. 
 
Internationaal
Leerkrachten onderschatten wiskundevaardigheden meisjes
Uit een recent, Amerikaans, longitudinaal onderzoek blijkt dat leerkrachten de wiskundevaardigheden van meisjes onderschatten in vergelijking tot de vaardigheden van gelijk presterende jongens. De onderzoekers benadrukken dat de verwachtingen van de leerkracht de prestaties van leerlingen beïnvloeden. Zo werken ze als een selffulfilling prophecy. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen de verwachtingen van leerkrachten en genderverschillen.
Lees meer
Closing the visibility gap
Meer en meer zetten bedrijven zich in om de instroom van vrouwen in bèta/technische opleidingen te vergroten. Toch werken maar relatief weinig vrouwen met een technische opleiding in een technisch beroep. Onderzoekers van de Stanford University concluderen dat veel bèta/technische vrouwen na een aantal jaar, switchen van sector. De uitval is met name zichtbaar op senior niveau.
In het artikel in de Harvard Business review worden tips gegeven om vrouwen meer zichtbaar te maken en hierdoor hun promotiemogelijkheden te vergroten.
Lees meer
 
Agenda
nov
17
Kennisbijeenkomst 'Gender in het bèta/technisch Hoger Onderwijs'
Locatie: Academiegebouw Utrecht 
 Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst ontvangen mail dan naar vhto@vhto.nl
nov
17
Uitreiking Viva 400
Locatie: Rotterdam
 Op donderdag 17 november worden de winnaressen van de Viva 400 bekend gemaakt. ook verschillende rolmodellen van VHTO zijn genomineerd! Lees meer 
nov
19
DigiVita Code Event Rotterdam
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Wijnhaven 107
Op zaterdag 19 november 2016 vindt een DigiVita Code Event plaats in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Meisjes van 8 tot 14 jaar kunnen zich gratis aanmelden. Tijdens het DigiVita Code Event leren meisjes programmeren van vrouwelijke ICT-studenten en ICT-professionals. Aanmelden kan hier.
nov
19
Paneldiscussie Women in Tech tijdens European Robotics Week
Locatie: Event Centrum, Building 30, Kattenburgerplein 5, 1018 KK Amsterdam
Op 19 november vindt tijdens European Robotics Week een paneldiscussie plaats waar VHTO aan deelneemt. Meer informatie
nov
21
NWT conferentie In Levende Lijve
Locatie: Corpus, Oegstgeest 
Op maandag 21 november tijdens de landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie voor het basisonderwijs geeft VHTO samen met TechniekTalent.nu een workshop over NWT-onderwijs voor jongens én meisjes. 

  Contact VHTO
E-mail opties
Volg VHTO
  Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube   Rss
© 2016 VHTO. Alle rechten voorbehouden.
u ontvangt dit bericht op: