MEER MEISJES EN VROUWEN IN BÈTA, TECHNIEK EN ICT  |  bekijk de online versie  
Nieuwsbrief nummer 79, juli 2017
VhTo
 
       

Beste lezer,

 De Techniekpactmonitor 2017 is vorige week gepresenteerd. Fijn om voor de schoolvakanties te zien wat de ‘stand van bètatechniek’ is. Wij hebben alvast een selectie voor u gemaakt met betrekking tot de participatie van meisjes en vrouwen. Een positieve trend. Maar er valt ook nog veel te doen, zeker op het vmbo en mbo, en ook rond alle keuzemomenten (van voortgezet onderwijs naar vervolg onderwijs, van studie naar arbeidsmarkt of promotietraject).

Na de vakantieperiode gaan de eerste DigiLeerKracht-trainingen voor leerkrachten in het basisonderwijs van start. Tweeduizend scholen in het hele land kunnen tot eind 2018 meedoen met dit gratis scholing- en supportprogramma op het gebied van Computational Thinking. De eerste trainingen vinden plaats in Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland.

In het najaar organiseren we ook nieuwe Smart City Challenges for Girls, en gaan we verder met Connecting the Generations. We laten via workshadowing nog meer vo-meisjes en pabostudenten kennis maken met professionals en bedrijven in ICT en techniek en we kijken uit naar de activiteiten samen met Codepact- en andere partners tijdens CodeWeek 2017.

Er staat nog veel meer op stapel om meisjes en vrouwen te interesseren voor bèta, techniek en ICT en om genderstereotypen te doorbreken. Teveel om op te noemen!

Ook VHTO gaat op vakantie. We zijn gesloten van 31 juli t/m 11 augustus 2017.

Een fijne zomer gewenst!

Cocky Booij, directeur VHTO

 

Pabostudenten lopen een dag mee met vrouwelijke technici
225 pabostudenten lopen een dag mee met vrouwelijke professionals. Dit doen zij in het kader van de pilot Share my Day in Tech, een gezamenlijk initiatief van TechniekTalent.nu en VHTO. Share my Day in Tech wil pabostudenten een goed beeld geven van werken in de techniek, zodat zij dit op een enthousiaste manier kunnen overbrengen op hun toekomstige leerlingen.
Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen beroepsbeelden en sluiten ze bepaalde beroepen voor zichzelf uit. Het is daarom belangrijk dat basisschoolleerlingen een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van de techniek. De rol van de leerkracht is daarbij van groot belang.
De pabostudenten lopen onder ander mee met vrouwelijke professionals van CGI, Erasmus MC, Heerema Marine Contractors, Stork en Shell.
Lees meer
De Monitor Techniekpact
Op 26 juni 2017 presenteerde het Techniekpact de Monitor 2017 (waarin de stand van bètatechniek wordt geduid), dit jaar opgemaakt in een handige digitale en interactieve omgeving waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers meer toegankelijk zijn. Zie hier de Infographic
Kijkend naar meisjes/vrouwen: op havo en vwo neemt het aandeel meisjes in het N-profiel nog steeds toe (47% op havo en 52% op vwo). Voor het eerst vormen de meisjes de meerderheid in de groep vwo-leerlingen met een N-profiel. Ook bij vmbo-tl is een lichte stijging te zien. Lees verder
Maar hoe gaat het met de doorstroom van vrouwen naar de technische arbeidsmarkt? Kiezen technisch opgeleide vrouwen in grote getale niet voor de techniek? Hierover ontstond afgelopen week discussie, vooral na een CBS-persbericht waarin heel anders met beschikbare cijfers wordt omgegaan dan in de Techniekpactmonitor. 
Lees meer
 
Genderscans 'Meer meisjes in mbo Techniek' gestart
Het Alfa-college had de primeur. Op 12 juni is een ’Genderscan’ gemaakt van de Techniek- en ICT-opleidingen. Afgelopen week gevolgd door het Deltion College. In opdracht van het Ministerie van OCW en brengt VHTO met mbo-scholen in kaart wat ze kunnen doen om genderdiversiteit in de Techniek- en ICT-opleidingen te bewerkstelligen.
In een managementmeeting wordt deze ’Genderscan’ gemaakt. Het is de start van een leerproces binnen de organisatie om genderinclusief te denken en doen. En de start van een systematische aanpak om gender een vaste waarde te maken in mbo Techniek. De scan maakt een beeld van de huidige situatie en van de ambities, mogelijkheden en aanknopingspunten voor ’Meer meisjes in mbo Techniek’. Dit wordt aangevuld met aanbevelingen van de vrouwelijke mbo-studenten.
Lees meer
Workshadowing in ICT
Wat is Agile werken? Hoe maak je een app? Vragen waar meisjes antwoord op krijgen tijdens een dag Workshadowing in ICT. Meisjes uit de bovenbouw van havo en vwo lopen een dag mee met een vrouwelijke ICT-professional. Veerle en Luna over hun ervaring: ‘We hebben samen met Anita, Product Owner bij Alledaags, een UX design voor onze app toegepast en zijn veel te weten gekomen over werkzaamheden van vrouwen in de ICT.’
Andere meisjes gaan net als Veerle en Luna  ook op bezoek bij verschillende IT-bedrijven. Er hebben ondertussen al verschillende Workshadowing-bezoeken plaatsgevonden onder andere bij IBM, Cisco en Odyssey Prime.

Na de zomervakantie is het ook nog mogelijk om een dag mee te lopen. Aanmelden kan via de website. 
meer 
INFOrmatie
 
NWO Westendijk Impuls
Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Anno 2017 is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 18% één van de laagste in Europa. Als extra impuls voor het benutten van alle wetenschappelijk talent heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan ook besloten eenmalig 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren. Universiteiten kunnen hun vrouwelijk talent hiervoor voordragen. Voor meer informatie over de werkwijze, zie www.nwo.nl/westerdijkimpuls
Mind the Gap: inzichten over het ‘lek’ tussen opleiding en arbeidsmarkt
Half juni werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘Mind the Gap!’ over de doorstroom van bètastudenten naar de technische arbeidsmarkt. Dit onderzoek van dr. Maaike Endedijk (UT) in opdracht van TechYourFuture biedt vernieuwende inzichten over het ‘lek’ tussen opleiding en arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen kwamen sterk naar voren. Zie de infographic
De onderzoekers starten waarschijnlijk een vervolgonderzoek: Bridge the Gap!
Lees meer
Stereotypen beïnvloeden carrièremogelijkheden van vrouwen
Recent hebben onderzoekers van de Universiteit van München ingezoomd op het zelfbeeld van vrouwelijke studenten die juist wel voor een bèta/technische opleiding hebben gekozen. De onderzoekers gingen er van uit dat deze studenten minder vatbaar waren voor stereotiepe denkbeelden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 296 studentes van diverse Duitse universiteiten; deze vrouwen volgden een opleiding met minder dan 30% vrouwen.

Lees meer
 
Marina van Damme
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft dr.ir. Marina van Damme op 8 juni benoemd tot erelid. Van Damme krijgt deze onderscheiding voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de ontwikkeling en kansen voor vrouwelijke ingenieurs in Nederland.
In dezelfde periode zijn de Marina van Damme Beurzen 2017 uitgereikt aan veelbelovende vrouwelijke alumni. Deze beurzen worden mogelijk gemaakt dankzij een schenking van dr.ir. Marina van Damme. Lees verder bij de LNVH 
Vrouwelijke hoogleraren benoemd in bètawetenschappen
Aan de Universiteit van Amsterdam zijn recent twee vrouwelijke hoogleraren benoemd aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: Nikhef-onderzoeker Els Koffeman is benoemd tot ‘hoogleraar Instrumentatie in de deeltjesfysica’.

En Sera Markoff van het Anton Pannekoek Institute for Astronomy is benoemd tot ‘hoogleraar theoretische hoge-energie astrofysica’. Lees ook het artikel in Folia.
 
 
'Hello Ruby: de grote reis door de computer' winactie!
VHTO mag namens Uitgeverij Nieuwezijds drie exemplaren van Hello Ruby: de grote reis door de computer, het tweede boek van Linda Liukas, weggeven. 'Hello Ruby: de grote reis door de computer' is een fantastievol en avontuurlijk boek over programmeren, technologie en computers voor meisjes vanaf 5 jaar. Meedoen? Laat weten voor welke Ruby jij het boek wilt winnen via vhto@vhto.nl.
Boekentip voor de zomervakantie
Testosteron Rex - Het einde van de gendermythe is het nieuwste boek van Dr. Cordelia Fine, hoogleraar aan de Melbourne Business School. In dit boek ontkracht ze op overtuigende wijze de vele mythes rond sekse en gender die onze maatschappij in hun greep houden. Het boek kreeg onder andere vijf sterren in deze recensie
Bekijk hier de trailer van het boek.
 
Agenda
Sep
12
Nascholing Informaticadocenten
Locatie: Amsterdam en Utrecht
Bekijk hier de flyer met meer informatie. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen naar aanleiding van deze flyer? Stuur een e-mail naar digivita@vhto.nl of bel 020 888 4220
sep
18-21
Inspiratiereis
Locatie: Duitsland en Denemarken
18 t/m 21 september 2017: Inspiratiereis Meisjes/vrouwen en Techniek van Techniekpactregio Oost.
OKT
7-8
Weekend van de Wetenschap
Locatie: Landelijk
Tijdens het eerste weekend van oktober brengt het Weekend van de Wetenschap je backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea. Ook VHTO doet mee op het Science Park in Amsterdam!
okt
7-22
Codeweek 2017
Locatie: Landelijk
Tijdens Codeweek 2017 organiseren VHTO en andere organisaties verschillende activiteiten voor meisjes. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
OKT
18
DigiVita Code Event
Locatie: Tilburg
Op woensdag 18 oktober 2017 vindt een DigiVita Code Event plaats in samenwerking met Tilburg University. Meisjes van 8 tot 16 jaar kunnen zich aanmelden (gratis). Tijdens het DigiVita Code Event leer je programmeren van vrouwelijke ICT-studenten en ICT-professionals. Meer informatie: mail naar digivita@vhto.nl
nov
9
Physics Ladies' Day
Locatie: Universiteit Leiden
Op donderdag 9 november 2017 vindt de Physics Ladies' Day op de Uiniversiteit Leiden plaats. Op deze dag zijn meisjes uit 5- en 6-vwo welkom om kennis te maken met de studies Natuurkunde en Sterrenkunde. Meer informatie of aanmelden? Klik hier
nov
17
Informatics Ladies' Day
Locatie: Universiteit Leiden
Op vrijdag 17 november 2017 vindt de Informatics Ladies' Day op de Universiteit Leiden plaats. Op deze dag zijn meisjes uit 5- en 6-vwo welkom om kennis te maken met de studies Informatica en Wiskunde. Meer informatie of aanmelden? Klik hier
Jul
31
Gender & STEM Network Conference 2018
Locatie: University Of Oregon, Eugene, Or, USA
SAVE THE DATE: van 31 juli tot 2 augustus 2018 vindt de Gender & STEM Network Conference plaats meer infomatie: http://www.genderandstem.com/conference-2018.html

  Contact VHTO
E-mail opties
Volg VHTO
  Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube   Rss
© 2017 VHTO. Alle rechten voorbehouden.
u ontvangt dit bericht op: